Üldtingimused

Enne Multon.eu kasutamist lugege hoolikalt läbi allolev tekst, mis sisaldab kasutustingimusi. Ostes tooteid Multon.eu saidilt, eeldame, et olete lugenud ja nõustute meie tingimustega.

Autoriõigused

Sellel saidil oleva info mistahes osa või selle sisu jagamine või avaldamine on keelatud, sealhulgas informatsiooni parafraseerimine või muude sarnaste või muude vahendite kasutamine, ilma Multon.eu selgesõnalise kirjaliku nõusolekuta.

Multon.eu on kogu sellel saidil müüdava „tarkvara” (edaspidi tarkvara, tooted ja teenused) autoriõiguste omanik. Ilma Multon.eu loata on mis tahes toodete kopeerimine, ümberjaotamine, kasutamine või avaldamine rangelt keelatud. Teil ei ole lubatud kasutada ühtegi meie koodi osa täielikult ega osaliselt mistahes muus tarkvaras või tootes või veebisaidil. Tagasimakseid, tugiteenuseid ja veaparandusteenuseid ei saa autoriõiguste rikkujad kasutada.

Litsents

Ainult ühte laiendi koopiat saab ühel Magento allalaadimisel kasutada ainuüksi isiklikuks või äriliseks kasutamiseks. Iga Magento installi jaoks tuleks osta eraldi litsents. Lisateabe saamiseks palun lugege litsentsilepingut.

Saadavus

Multon.eu ei garanteeri, et sellel saidil olevad teenused on katkematud, õigeaegsed või vigadeta, kuigi teenuseid pakutakse parimal võimalikul suutlikkusel.

Tugi ja veaparanduse poliis

Multon.eu pakub 90-päevast tasuta e-posti tuge kõikidele meilt ostetud toodetele, koos võimalusega perioodi pikendada. Kui 90-päevane tugi on lõppenud, on võimalik seda pikendada makstes 50% mooduli hinnast - see hõlmab veel 90-päevast toetusperioodi. Kliendid võivad vabalt teatada meie laienduste kasutamisel kogetud vigadest. Multon.eu püüab vead võimalikult kiiresti parandada. Veast teatamiseks või toe taotlemiseks võtke meiega ühendust.

Tarkvara uuenduste poliis

Multon.eu pakub meilt ostetud toodetele tasuta eluaegseid uuendusi. Ostetud laienduste uusimad versioonid leiate kliendikontolt.

Mooduli värskendusi pakutakse ainult selle Magento versiooni jaoks, millele toode osteti. Näiteks kui ostate laienduse Magento 1.X.X jaoks, pakume värskendusi ja tuge ainult Magento versioonile 1.X.X. Värskendusi Magneto 2.X.X versioonide jaoks ei pakuta tasuta isegi siis, kui tasuta värskenduste ja toe periood veel kestab.

Magento 2, mis ilmus 2015. aasta sügisel, on arhitektuurilt täiesti erinev lahendus ja ei sobi kokku kõikide Magento 1.X.X versiooni jaoks väljatöötatud laiendustega, sealhulgas Multoni pakutavatega. Nende laienduste tõttu tuleb Magento 2 jaoks laiendused välja töötada nullist ja neid käsitletakse täiesti uute laienditena, mitte kui Magento 1.X.X jaoks välja töötatud laienduste uute versioonidena.

Tagastamispoliitika

Me pakume kõikidele laiendustele 60-päevast raha tagasi garantiid. Kui te ei ole 60 päeva jooksul pärast ostmist meie laiendustega rahul, saate täieliku tagasimakse, kui autoriõigusi ei rikuta. Tagasimakse saamiseks võtke meiega ühendust. Kõiki 60 päeva pärast esitatud tagasimakse taotlusi ei aktsepteerita. Paigaldus-, konfliktide lahendamise ja kohandamisteenuste tasusid ei tagastata.

Juhime tähelepanu, et meie praegune tagasimakse poliitika kehtib ainult saidil multon.eu tehtud ostude kohta.

Muudatustest teavitamine

Multon.eu jätab endale õiguse käesolevaid kasutustingimusi aeg-ajalt oma äranägemise järgi muuta ja teie saidi jätkuv kasutamine tähendab, et nõustute nende tingimuste kohandamisega. Meie tingimuste muudatused avaldatakse sellel lehel.

Multon Developments kasutaja litsentsleping

Ostes Multon.eu poest mis tahes toote, nõustute järgmisega:

1. See litsentsileping (edaspidi Leping) on leping teie (isik või ettevõte, kellel on luba Tarkvara või Dokumentatsiooni kasutamiseks) ja multon.eu (edaspidi Multon Developments/Meie/meie) vahel. Leping kehtib kõikide toodete/tarkvara/skriptide/teenuste kohta, mida meilt ostate.

2. Tarkvara ostmisega kinnitate, et olete käesoleva Lepinguga tutvunud ning nõustute Lepingu sisu ja selle tingimustega ning nõustute Tarkvara kasutama vastavalt käesolevale Lepingule.

3. Juriidiliselt jõustub Leping hetkel, kui tellite meie veebisaidilt meie Tarkvara või saate selle e-posti teel või andmekandjal meie äranägemise järgi.

4. Meie oleme Tarkvara autoriõiguste omanik. Tarkvara ja selle osad on autoriõigusega kaitstud ja on seadusega kaitstud. Iga tegevus, mis rikub käesoleva Lepingu tingimusi, rikub autoriõiguse seadust ja selle eest võetakse vastutusele kehtiva seaduse kohaselt. Jätame endale õiguse kehtetu litsentsiga kasutaja litsents tühistada.

5. Käesolev Leping annab teile õiguse kasutada ainult ühte Tarkvara koopiat ühel Magento installil ainult isiklikuks või äriliseks (e-poe) kasutamiseks, järgides kõiki teisi käesoleva Lepingu tingimusi. Iga Magento installi jaoks tuleks osta eraldi litsents. Mis tahes Tarkvara levitamine ilma meie nõusolekuta, sealhulgas mitteäriline levitamine, loetakse käesoleva lepingu rikkumiseks ja sellega kaasneb vastutus vastavalt kehtivale seadusele.

6. Tarkvara mis tahes muu kasutamine kui teie isiklikuks või äriliseks eksemplariks on seotud kohandatud hinnaga litsentsiga. See hõlmab, kuid ei ole piiratud siseprojektide, uuringute, analüüside, turundusega. Tarkvara igasuguseks levitamiseks või kasutamiseks teistes projektides teie ärilise kasu saamiseks, on võimalik vaid Multon Developmentsi kirjaliku loa alusel.

7. Ühtegi koodi osa ei ole lubatud kasutada tervikuna ega osaliselt üheski muus tarkvaras, tootes või veebisaidil.

8. Ühtegi Tarkvara või Dokumentsiooni osa ei tohi anda, müüa, levitada, all-litsentsida, rentida ega laenata kellelegi. Tarkvara ei tohi paigutada serverisse nii, et see oleks levitamise eesmärgil juurdepääsetav avaliku võrgu, näiteks Interneti kaudu.

9. Laienduskoodi piires ei tohi eemaldada ega muuta ühtegi kaubamärki, autoriõigust, seletust, kasutustingimusi, omistamist ega muid omandiõigusega seotud varalisi teateid või märke, sealhulgas, kuid mitte ainult, Multoni kaubamärki failinimedes, klassinimedes, muutujates, tekstides või kasutajaliidese üksustes.

10. Olete kohustatud säilitama autoriõiguste teabe puutumatuna, sealhulgas teksti/lingi allosas.

11. Me ei vastuta teie ees mis tahes kahjude eest (sealhulgas saamata jäänud tulu/kokkuhoid, juhuslikud või kaudsed), mis on põhjustatud teile, teie teabele ja teie ettevõttele, mis tulenevad selle tarkvara kasutamisest või suutmatusest seda Tarkvara kasutada.

12. Me ei vastuta Tarkvara ebaseaduslikust või seaduse vastasest kasutamisest tulenevate süüdistuste eest.

13. Kui te ei kasuta Tarkvara vastavalt käesoleva litsentsilepingu tingimustele, loeme seda lepingu rikkumisega ja teie Tarkvara kasutamise litsents tühistatakse.

14. Multon.eu jätab endale õiguse seda litsentsilepingut igal ajal muuta ja selle klausleid igal ajal kehtestada.

15. Litsentsileping kehtib kuni selle lõpetamiseni. Jätame endale õiguse igal ajal lõpetada teie Tarkvara kasutamise litsents, kui te ei järgi Lepingus kehtestatud tingimusi, sealhulgas, kuid mitte ainult, mis tahes lingi või autoriõiguse teatise varjamine või eemaldamine. Saate selle igal ajal lõpetada, hävitades kõik Tarkvara koopiad. Käesoleva Lepingu lõpetamine ei kohusta meid tagastama teile tarkvara ostmiseks kulutatud summat, kui ostukuupäevast on möödas rohkem kui neliteist päeva. Multon Developments jätab endale õiguse lõpetada kõik Tarkvara litsentsid, tellimused ja tugiteenused Lepingu rikkumise eest süüdi mõistetud kliendi jaoks.

16. Kui jätkate Tarkvara kasutamist pärast seda, kui Multon Developments teavitab teid litsentsi lõpetamisest, nõustute sellega, et aktsepteerite teavitust litsentsi edasise kasutamise keelust ja maksate kõik kulud (sealhulgas, kuid mitte ainult, mõistlikud advokaaditasud) mis on läinud teie litsentsi tühistamise jõustamiseks ning meie poolsed Tarkvara väärkasutuse tõttu tekkinud kahjud.

Ülesse